Kontakti Uvijek na usluzi

Tehnička podrška

Geberit tehnička podrška

Podružnica Zagreb

Geberit prodaja d.o.o., Ruše
Samoborska cesta 218, 10090 Zagreb
Telefon: +385 1 3867 800
info.hr@geberit.com

Tehnički savjetnici

Alen Marković
Telefon: +385 91 3867 813
alen.markovic@geberit.com

Hrvoje Jagarinec
Telefon: +385 91 3867 817
hrvoje.jagarinec@geberit.com

Zoran Jelečanin
Telefon: +385 91 3867 818
zoran.jelecanin@geberit.com

Sunčica Šolić
Telefon: +385 91 3867 820
suncica.solic@geberit.com

Tomislav Lebinec
Telefon: +385 91 3867 823
tomislav.lebinec@geberit.com

Tomislav Pale Halić
Telefon: +385 91 3867 825
tomislav.palehalic@geberit.com

Tehnički ured Split
Stinice 12, 21000 Split
Rudolf Klančnik
Telefon: +385 91 3867 815
rudolf.klancnik@geberit.com

Tehnički ured Rijeka
Tizianova 58, 51000 Rijeka
Mladen Petrović
Telefon: +385 91 3867 819
mladen.petrovic@geberit.com

Prodajni savjetnici

Voditelj promocije u prodaji
Mihael Gašparić
Telefon: +385 91 3867 821
mihael.gasparic@geberit.com

Promotori prodaje
Denis Bertović
Telefon: +385 91 3867 824
denis.bertovic@geberit.com

Velimir Pantlik
Telefon: +385 91 3867 826
velimir.pantlik@geberit.com

Voditelj Podružnice

Daniel Radevski
daniel.radevski@geberit.com