Pravne napomene

Geberit se raduje Vašem posjetu ovim internetskim stanicama i Vašem interesu za proizvode i sustave tvrtke Geberit. Proučite naše pravne napomene u nastavku.

Zaštita podataka

Sigurnost Vaših osobnih podatka iznimno je važna poduzeću Geberit. Podatke koji su nam povjereni tretiramo uz najveću moguću pažnju, strogo povjerljivo te pridržavajući se zakonskih odredaba. U našoj Izjavi o zaštiti podataka transparentno Vas informiramo o tome koji se podaci i u koju svrhu prikupljaju, obrađuju i pohranjuju.

Autorska prava

© Copyright Geberit. Sva prava pridržana. Svi tekstovi, slike, grafike, animacije, videozapisi, zvukovi i ostala djela kao i njihov raspored na web stanici podliježu zaštiti autorskog prava i drugih zakona o zaštiti.

Sadržaj ove web stranice ne smije se kopirati, distribuirati, mijenjati ili stavljati na raspolaganje trećim osobama u komercijalne svrhe bez prethodnog odobrenja poduzeća Geberit. Upozoravamo na činjenicu da slike koje se nalaze na ovoj web stranici dijelom podliježu autorskom pravu trećih osoba.

Prava trgovačke marke

Ako nije drugačije navedeno, sve trgovačke marke na ovoj web stranici zaštićene na temelju zakona i propisa o trgovačkim markama u korist poduzeća Geberit. To vrijedi posebno za marke, logotipove i znakove.

Licence

Geberit Vam se želi predstaviti inovativnom i informativnom web stranicom. Intelektualno vlasništvo sadržano u njoj, kao što su patenti, marke i autorska prava, zaštićeno je. Preko ove web stranice, ako nije izričito drugačije regulirano, ne mogu se dodjeljivati licence za uporabu intelektualnog vlasništva poduzeća Geberit niti trećih osoba.

Odgovornost

Geberit s najvećom mogućom pažnjom sastavlja i ažurira sadržaje predstavljene na našoj web stranici. Unatoč tome ne možemo preuzeti odgovornost za točnost, aktualnost i cjelovitost sadržaja stavljenih na raspolaganje. Ako je to zakonom dopušteno, isključena je svaka odgovornost za štetu koja nastane izravno ili neizravno iz uporabe ove web stranice.

Ovo ograničenje odgovornosti ne vrijedi u slučaju povrede života, tijela i zdravlja kao i u slučaju šteta čiji se uzroci temelje na namjernoj ili grubo nehajnoj povredi obveza poduzeća Geberit.

Ako se na ovoj web stranici upućuje ili poveznicama prebacuje na mrežne stranice trećih osoba, Geberit ne preuzima odgovornost za njihovu tehničku prikladnost (posebno za nepostojanje virusa) kao niti za njihove sadržaje.