Isključenje od odgovornosti

Geberit se veseli vašoj posjeti ove web stranica i vašem zanimanju za Geberitove proizvode. Molimo vas da obratite pozornost na sljedeća isključenja od odgovornosti.

Zaštita osobnih podataka

Geberitu je sigurnost vaših osobnih podataka iznimno važna. S podacima koji su nam povjereni postupamo krajnje pažljivo, vrlo povjerljivo i u skladu s zakonskim zahtjevima. Cilj naše izjave o zaštiti osobnih podataka je da vam pruži transparentne informacije o tome koje podatke sakupljamo, obrađujemo i čuvamo, i u koju svrhu.

Autorska prava

© Copyright Geberit. Sva prava pridržana. Svi tekstovi, slike, grafički prikazi, video zapisi, zvučne datoteke i ostali objekti, kao i njihov raspored na web stranici, zaštićeni su autorskim pravom i ostalim zaštitnim zakonskim regulativama.

Sadržaj ove web stranice ne smije se kopirati u svrhu komercijalne upotrebe, distribiurati, modificirati, niti se trećim osobama smije omogućiti pristup tim sadržajima bez prethodnog pismenog odobrenja Geberita. Molimo vas da uzmete u obzir da su neke slike na web stranici zaštićene autorskim pravom trećih strana.

Zaštitni znakovi

Ako to nije drugačije navedeno, svi zaštitni znaci na ovoj web stranici zaštićeni su pravom o zaštitnim znakovima u vlasništvu Geberita. To se posebno odnosi na marke, logotipe i embleme.

Licence

Geberit vam se želi prezentirati s inovativnom i informativnom web stranicom. Intelektualno vlasništvo koje se nalazi na njoj je zaštićeno, uključujući i patente, marke i autorska prava. Putem ove web stranice ne dodjeljuju se nikakve licence za korištenje intelektualnog vlasništva Geberita ili trećih strana, sve dok se to ne izričito ugovori drugačije.

Odgovornost

Geberit izrađuje i ažurira sadržaj prezentiran na našoj web stranici uz najveću moguću brižljivost. Međutim, ne možemo jamčiti da je ponuđeni sadržaj točan, ažuran i kompletan. Isključujemo bilo kakvu odgovornost za štete koje posredno ili neposredno nastanu korištenjem ove web stranice, osim zakonski dopuštenih ograničenja.

To ograničenje odgovornosti ne može se primijeniti u slučaju povrede života, tijela ili zdravlja, ili u slučaju štete izazvane namjernim ili grubo nemarnim kršenjem obveza od strane Geberita.

Geberit ne preuzima nikakvu odgovornost za tehničku funkcionalnost (a naročito ne za nepostojanje virusa) i sadržaj web stranica bilo koje treće strane na koje se ova web stranica referira ili s kojima je ona povezana.