Financije i kontroling

U područja odgovornosti odjela za financije i kontroling u prvome se redu ubraja bilježenje aktivnosti lokalnih Geberitovih poduzeća i same grupacije u obliku brojeva, njihova evaluacija i priprema za detaljno izvješće. Time se ostvaruje dvostruki učinak: ispunjavanje zakonskih i nadzornih zahtjeva, kao i stavljanje poslovnih analiza rukovodstvu na raspolaganje koje služe kao osnova za donošenje odluka.

Naš je odjel zastupljen u 41 državi i širom svijeta zapošljava oko 190 ljudi. Naši su zadaci podijeljeni na dva područja: Odjel za knjigovodstvo prezentira financijsku situaciju poduzeća prema van i u znatnoj mjeri obuhvaća vođenje knjiga, inventuru i pripremu financijskog izvješća. Odjel za kontroling je uključen u planiranje, nadzor i koordinaciju učinka poduzeća u pogledu maksimiranja poslovnog rezultata poduzeća. Tako izračunate informacije koriste se kao osnova za donošenje odluka rukovodstva. Osim standardnih poslovnih aktivnosti, naš odjel također radi na različitim projektima, kao npr. na projektu "SAP – New general letgher", na novom instrumentu za planiranje plasmana za tvornice ili na novom sustavu kontrolinga za mjere porasta distribucije.

Naši zaposlenici imaju različite obrazovne profile, npr. kao stručnjaci koji su diplomirali u Švicarskoj za područja računovodstva i kontrolinga, financija i knjigovodstva ili kao diplomanti poslovnog upravljanja. Pored relevantnih stručnih kvalifikacija, u prvome redu očekujemo predanost i entuzijazam za različite izazove s kojima se svakodnevno susrećemo.